top of page

Ontwerp Jonker Juffer, Zaandam van BUROBEB geselecteerd !

SBB en BUROBEB hebben de selectie gewonnen met het ontwerp van het project Jonker Juffer !

Een wooncomplex in Zaandam met een gevarieerd woningaanbod. Van huisvesting voor ouderen met een zorgvraag,

ouderenwoningen in de sociale huur tot grondgebonden koopwoningen. Opdrachtgever ZVH
bottom of page