top of page

Bureauprofiel

BUROBEB is een gedreven bureau met ervaring, gevestigd in Amsterdam sinds 1990. Kaspar Aussems, Chris Boot en Ben Ewals zijn de drijvende krachten achter BUROBEB. BUROBEB stelt zich bij elk project, ontwerp en/of advies ten doel om duurzame kwaliteit te waarborgen. 

 

BUROBEB staat voor ontwerpen op verschillende schaalniveaus. Stedenbouwkundige plannen en adviezen binnen hun geografische en sociale context, Architectuur in relatie tot omgevingsfactoren, Interieur in samenhang met het exterieur. BUROBEB verbeeldt door middel van schetsen in een vroeg stadium de sfeer waarin een gebied, gebouw of ruimte tot ontwikkeling komt. Behalve handschetsen ondersteunen maquettes, computeranimaties en collages het ontwerpproces. 

De bouwkundige tekeningen worden in de verschillende fasen tm uitvoerings -en detailtekeningen door BUROBEB gemaakt. Na elke fase wordt een kostenberekening gemaakt of het project nog binnen het budget past. Esthetisch toezicht wordt tm oplevering gewaarborgd.

BUROBEB werkt de eisen en wensen van de opdrachtgever collectief uit tot ruimtelijke concepten, vertaald naar woord en beeld. Workshops worden belegd om de noodzakelijke en intensieve dialoog met zowel opdrachtgever als samenwerkende partijen te zoeken en te voeren. In deze creatieve brainstormsessies worden alternatieven ontworpen, verworpen, opnieuw ontworpen, uitgewerkt en vormgegeven. Als informatie naar omwonenden en belanghebbenden hanteert BUROBEB uiteenlopende vormen van bewonersparticipatie die afhankelijk van projectinhoud en projectstadium worden ingezet. Resultaat is een voldragen en integer ontwerp dat zijn kwaliteiten mede dankt aan zijn synergetisch proces.
 

bottom of page