Oplevering RWZI Horstermeer

Eerste oplevering Bedrijfsgebouw en werkplaats