top of page

Hoogste punten bereikt!

De legeringshotels nr 02 en nr 03 op de Trip van Zoudtlandkazerne te Breda hebben het hoogste punt bereikt.

De kazerne wordt als Campus ingericht. De defensiestudenten verblijven enige maanden op de Campus en volgen hun opleidingen op het Instituut Defensie Leergangen (ook een BUROBEB project). In de drie legeringshotels krijgt elke student een eigen kamer zo lang de studie duurt.

bottom of page