top of page
Zeeburger-Strip, Amsterdam
 • Zeeburger-Strip, Amsterdam

  Zeeburger-strip 

  Het Zeeburgerpad is een verouderd bedrijventerrein in Amsterdam dat als een enclave ligt ingeklemd tussen huidige en toekomstige nieuwe stadsontwikkeling (Borneo/Sporenburg- IJburg en het toekomstige Zeeburgereiland) en de oude Indische buurt.
  Het terrein is een langgerekte eilandstrip en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het bestaat uit diverse, deels verwaarloosde, bedrijfspanden, gecombineerd met woonfuncties/woonboten. Omdat het grenst aan de centrale stad en aan water is het een uniek stukje stad met veel potentie voor herontwikkeling. De ontwikkelstrategie van het stadsdeel is erop gericht dat de realisatie van het gebied grotendeels in de vrije markt tot stand komt.Echter, het stadsdeel heeft hierin een actief begeleidende en sturende functie en zal de uitwerking van het openbaar gebied voor zijn rekening nemen.
  Deze stedenbouwkundige verkenning is het resultaat van ons onderzoek hoe de ontwikkelstrategie ruimtelijk vertaald zou kunnen worden. Het is van belang dat zowel de openbare ruimte als de te ontwikkelen kavels in een totaal-perspectief worden geplaatst waarna kan worden ingezoomd op onderdelen.
  De strip moet een verbindende functie krijgen, én als totaalbeeld een sterke eigenzinnige identiteit uitstralen. De vrije ligging in het water biedt ruimte voor bijzondere vormgeving en nodigt uit tot water-gerelateerd bouwen.
  Geen gesloten bebouwing, maar in elementen, gerelateerd aan de bestaande kavelstructuur die gebaseerd is op afmetingen voor bedrijfspanden.
  Dit geeft ruimte om doorzichten creëren die de strip “poreus” houden.
   bottom of page