top of page
Woonlandschap Dubbeldam
 • Woonlandschap Dubbeldam

  In de kenmerkende stedebouwkundige structuur van Dordrecht, waar parken en landgoederen als groene enclaves tussen stedelijke bebouwing liggen, fungeert het plangebied langs de Oudendijk als groene schakel tussen de bebouwing van Dubbeldam en de toekomstige bebouwing van de Zuidpolder.

  De huidige inrichting van het gebied wordt gekenmerkt door drie verschillende ruimtelijke structuren die tevens de eigendomsverhoudingen van de percelen aangeven. Belangrijke elementen in het gebied vormen de beeldbepalende watertoren ten noorden van het plangebied en de Oudendijk met zijn hoge visuele en ruimtelijke kwaliteit.

  De bestaande driedeling vormt aanleiding om het plangebied in te richten als drie verschillende tuinen met karakteristieke bebouwing en kenmerkende landschappelijke inrichting. De drie tuinen zijn te karakteriseren als wonen: om 't fruit, in de griend en tussen 't fruit. Zoals de boeren in deze streek bosjes aanplantten voor 'eigen gerief' kunnen deze tuinen  beschouwd worden als het gerief van Dubbeldam.

  Om 't fruit.

  Het zuid-westelijk gedeelte van het plangebied is in ruimtelijke en landschappelijke zin duidelijk afgescheiden van de rest van het plangebied. Het  centrale gedeelte van de bestaande boomgaard vormt de gemeenschappelijke tuin voor de omringende bebouwing. Haag, weg, woningen en water omsluiten de boomgaard.

  In de griend.

  Het centrale gedeelte van het plangebied wordt ingericht als een natuurlijke griendtuin van geulen, kreken, riet en wilgen. In deze natuurlijke omgeving zijn, op terpen en palen, griendketen ontworpen waarin appartementen zijn opgenomen. Deze bouwwerken zijn in een cirkel in het griendlandschap geplaatst.   

  Tussen 't fruit.

  In het oostelijk deel zijn tussen de rijen van fruitbomen vrijstaande woningen ontworpen. De boomgaard bestaat uit verschillende percelen met appel-, peren-, kersen- en ruimenbomen. De watertoren markeert de hoofdtoegang tot de  boomgaard.

  Parkeren in de kas.

  Het parkeren voor de deur zal plaats maken voor een andere vorm van mobiliteit. Dat betekent een andere vorm van stedenbouw. Het gaat niet meer om woonwijken maar woonlandschappen., bepaald door landschappelijk aanwezige structuren waarbinnen je kunt wonen in natuurlijk groen. Tuinbouwkassen dienen als garages. Het hele gebied is autovrij, maar laden en lossen voor je eigen huis mag. De wegen bestaan uit halfverharde langzaam-verkeersroutes. Omdat er maar weinig auto’s rijden, kan het regenwater worden afgevoerd naar de berm.          

   

  Een landschappelijke verkenning

  In samenwerking met Oranjewoud 

   bottom of page