top of page
Parkzicht, Vijfhuizen
 • Parkzicht, Vijfhuizen

  LOCATIE

  De locatie op de hoek van D’Yserinckweg en Vijfhuizerweg in Vijfhuizen is al in de vijftiger jaren bebouwd. Deze oorspronkelijke bouwmassa met woning, bovenwoning en winkel is in de kern tot op heden nog behouden. De winkel is op de plek waar eens de garage en een schuurtje heeft gestaan uitgebreid, eerst als supermarkt en tegenwoordig als drankhandel ‘t Biervat.

   

  OPGAVE

  In het voorlopig ontwerp is een voorstel gedaan voor 2 woningen in de bestaade woon-winkel en zes appartementen in de nieuwbouw op de locatie van ‘t Biervat. Daar waar Vijfhuizen een tekort heeft aan betaalbare woonruimte voor starters maar ook voor senioren die in hun eigen dorp willen blijven wonen geeft deze ruimtelijke ontwikkeling een antwoord op bovenstaande vraag.

   

  AANPASSING bestaand woongebouw.

  Het bestaande woongebouw van twee bouwlagen en een bewoonde kap is als een geheel ontworpen samen met het naburig woonhuis. Bij de invulling van de locatie is de oorspronkelijke situatie uit 1956 uitgangspunt voor de transformatie van dit pand. De winkel die oorspronkelijk op de begane grond was ontworpen wordt ingedeeld als woning en aan de voorzijde uitgebreid met een tuinkamer refererend aan het oorspronkelijk ontwerp. Op de begane grond zijn de vereiste buitenbergingen van zowel de bovenwoning als de woning op de begane grond opgenomen. De bovenwoning blijft ten aanzien van de indeling gehandhaafd. De buitenruimte van de bovenwoning wordt op de tuinkamer gesitueerd. Met het oorspronkelijk ontwerp als leidraad worden de gevels, met name op de begane grond opnieuw ingedeeld. De met een haag omsloten zij– en voortuin zijn mede beeldbepalend voor de kleinschalige dorpse invulling van deze locatie.

   

  INPASSING nieuw woongebouw

  Voor inpassing van de nieuwbouw met zes appartementen is uitgegaan van de bestaande rooilijn van de huidige 1 laagse winkelbebouwing. De toegang tot het woongebouw van twee volledige woonlagen en een woonlaag in de kap vindt plaats vanaf de Vijfhuizerweg. De buitenbergingen zijn aan de achterzijde van het woongebouw gelegen. Door het gebruik van kloek metselwerk, terug liggende ramen met diepe neggen, topgevels zonder overstek, verholen goten en stalen deels uitkragende balkons refereert het ontwerp aan stoere poldergebouwen zonder historiserend te zijn. Samen met gebouwen zoals het graanpakhuis, de supermarkt en de kerk vormt het woongebouw, voorzien van twee dwarskappen en een verlaagde goot op de tweede verdieping, een passende schakel in het karakter van de dorpslinten. Stedenbouwkundig geeft het nieuwe woongebouw samen met de bestaande bebouwing aan de Liniewal en de nieuwe bebouwing van Pracht het dorpspark een meer gesloten en intiemer karakter.

   

  • Locatie 't Biervat , Vijfhuizen

   Opdrachtgever: Dos Hombres bv

   Stadium: Definitief Ontwerp

  bottom of page