top of page
Watersporteiland Sloterplas, Amsterdam
 • Watersporteiland Sloterplas, Amsterdam

  Overkoepelend ruimtelijk concept 
  Als bovenliggend uitgangspunt ligt er de visie metropolitaan landschap 2040. Deze structuurvisie is opgesteld door
  Gemeente Amsterdam op 17 februari 2011.

  Van concept tot realisatie
  De ontwikkelstrategie van het stadsdeel is erop gericht dat de realisatie van het gebied Sloterplas grotendeels in de vrije markt tot stand komt.
  Echter, het stadsdeel heeft hierin een actief begeleidende en sturende functie en zal de uitwerking van het openbaar gebied voor zijn rekening nemen.
  Er zijn eerste richtlijnen inzake eisen en wensen, functies en bebouwing aangegeven.

  Ruimtelijk speelveld
  Deze stedenbouwkundige /architectonische verkenning is het resultaat van ons onderzoek op basis van de ontwikkelstrategie als omschreven in het Investeringsbesluit. De ontwikkelstrategie is als zodanig geen blauwdruk voor een vast ontwerp voor de Sloterplas maar moet gezien worden als een speelveld , een kader waarin de diverse partijen opereren , zoals:
  De buurt, de verenigingen, Vrienden Sloterplas, de horeca/ontwikkelaars en de gemeente.

  Watersport eiland
  Inzoemend van groot naar klein gaat deze conceptvisie over de ontwikkeling van het watersporteiland met als basis een overzicht van de ruimtelijke kwaliteiten van het eiland t.o.v. zijn omgeving en het gebruik van het eiland.

  • Details

   Concept visie Watersporteiland Sloterplasmei 2017
  bottom of page