top of page
Voormalig gemeentehuis, Maartensdijk
 • Voormalig gemeentehuis, Maartensdijk

  opgave
  De stedenbouwkundige visie geeft op twee uiteenlopende wijzen richting aan ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwbouw van woningen rond het voormalige gemeenthuis van Maartensdijk uitgaande van eenzelfde woonprogramma. Deze opgave heeft geleid tot een Hofconcept en een Parkconcept.

  concept
  Hofconcept
  Het plangebied wordt aangetakt op zijn omgeving. Parkeren is centraal in een hof op de locatie gesitueerd omsloten door bebouwing. Doorgaand autoverkeer wordt over het plangebied vanaf de bestaande entree aan de Tolakkerweg naar de Industrieweg geleid. Het model bouwt voort op de meer gesloten bebouwing op de hoek Tolakkerweg en Industrieweg. Het voormalige gemeentehuis met ‘nieuwe’ vleugel is te beschouwen als een autonome ruimtelijke entiteit in het plangebied.

  Parkconcept
  Het gehele plangebied wordt als een ruimtelijke eenheid beschouwd. Het plangebied krijgt een heel eigen intieme en bijzondere uitstraling. Parkeren is aan de randen van de locatie geconcentreerd. Doorgaand autoverkeer over het plangebied wordt vermeden. Nieuwe bebouwing wordt zowel in maat en schaal als in beeldkwaliteit gerelateerd aan het voormalige gemeentehuis en de uitbreiding van 1978. Het concept speelt in op de karakteristieke koppen aan de Tolakkerweg en Dorpsweg. Het binnengebied wordt gekenmerkt door een menselijke en autovrije schaal in een parkachtige omgeving.
  • Details

   Visie rond voormalig gemeentehuis Maartensdijk

   opdrachtgever: Gemeente De Bilt

   data visie 2006

   plangebied
   circa 1 ha
  bottom of page