• Voedselbank, Haarlemmermeer

  De voedselbank Haarlemmermeer moet haar bestaande locatie verlaten. Als gevolg hiervan is het plan opgevat om voor de voedselbank een nieuw pand te ontwikkelen.
  In een vooronderzoek naar situering van het nieuwe bedrijfsgebouw is een locatie op het bedrijventerrein de President geschikt bevonden.
  Voor het gehele pand, bestaande uit een deel dat in gebruik wordt genomen door de voedselbank en een deel dat in gebruik wordt genomen door een externe partij, geldt een zekere flexibiliteit in het gebruik gewaarborgd moet zijn.

  Bedrijfsgebouw
  In het kader van het tegengaan van verspilling als één van de doelstellingen van de voedselbank zal het gebopuw vooer een belangrijk deel bestaan uit hergebruikte dan wel makkelijk her te gebruiken materialen. Het bedrijfsgebouw moet een duurzame solide bedrijfscultuur uitstralen gericht op energiezuinigheid. Het gebouw dient één duidelijke herkenbare entree voor bezoekers te hebben. Het gebouw dient uit twee bouwlagen te bestaan met een mogelijkheid tot een toekomstige uitbreiding op de tweede bouwlaag. Het bouwdeel tbv loods met magazijn heeft een netto hoogte van 5 meter.
  Algemeen geldend
  De toe te passen vormen en materialen moeten modern maar ook milieubewust, duurzaam en onderhoudsarm zijn, zonder dat dit tot onevenredige investeringsverhogingen leidt. Er dient sprake te zijn van een evenwichtige relatie met de omringende gebouwen op het terrein.
  • Details

   Opdracht: Voedselbank Haarlemmermeer
   Opdrachtgever: Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
   Ontwerp: 2017-2018
   Bouw: 2018-2019

  BUROBEB    stedenbouw  |  architectuur  |  interieur  |  westerdoksdijk 603 B  |  1013 BX amsterdam  |  020 489 00 90  |  info@burobeb.nl  

  • facebook
  • Twitter Round
  • LinkedIn Black Round
  • Pinterest Black Round