top of page
Villapark Burggooi, Alphen a/d Rijn
 • Villapark Burggooi, Alphen a/d Rijn

  Rond het archeologisch themapark Archeon wordt een villapark ontworpen dat zich enerzijds moet voegen in de radiale ruimtelijke structuur van de stadswijk Kerk en Zanen en anderzijds in de wijk een duidelijke eigen ruimtelijke identiteit aanneemt met een woningbouwprogramma van circa 750 vrije sectorwoningen. De bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte moeten in wederzijdse harmonie het exclusieve karakter van het villapark benadrukken.
  In navolging van de thematiek van het archeologisch park representeren de omliggende vijf deelgebieden een bepaalde periode uit de architectuurgeschiedenis. Per specifiek deelgebied, Modern, Traditioneel, Klassiek, Landelijk en Abstract, wordt de beeldkwaliteit omschreven en weergegeven. De beeldkwaliteit van het betreffende deelgebied heeft een duidelijke relatie met de ligging van het deelgebied en de orëntatie van de woonstraten. Zo is het deelgebied klassiek gericht op de romeinse herberg en badhuis van het themapark en sluit het deelgebied landelijk aan op de groenzone in de zuidrand van het villapark.
  Het stedenbouwkundig plan voor het villapark bouwt voort op de ruimtelijke structuur van radialen en tangenten. Bestaande waterlopen zijn zoveel mogelijk opgenomen in de stedenbouwkundige structuur. Een onderbroken noordelijke tangent en een langs het themapark slingerende zuidelijke tangent verdelen samen met het centraal gelegen themapark het villapark in vijf deelgebieden. Deze deelgebieden hebben ieder een eigen karakter door de oriëntatie van de woonstraten, de architectuurstijl, de erfafscheiding en de groeninrichting. In zuidelijke richting neemt zowel de bouwhoogte als de bebouwingsdichtheid af om uiteindelijk uit te monden in een openbare groenzone aan de zuidrand van het villapark. Als voorlopige beëindiging van de hoofd langzaam verkeersroute is in de noordrand een buurtparkje aan het water ontworpen.
  • Details

   Villapark Burggooi, Alphen a/d Rijn

   OpdrachtgeverBPD, Gemeente Alphen aan den Rijn
   AdviseurOranjewoud
   Data Ontwerp: 1997- 2015
   Oppervlakte64 ha
  bottom of page