top of page
Slow Care
 • Slow Care


  RUIMTELIJK CONCEPT SLOWCARE

  Slowcare bestaat uit een woongebouw van circa 500 m² dat organisch is vorm gegeven met een kern en verschillende schillen daarom heen. De kern wordt gevormd door een grote keuken, een woonkamer en een multifunctionele ruimte. Om deze kern ligt een slaapschil met acht slaapkamers en slaapwacht en een zorgschil met zwembad, snoezelruimte en een tweetal gastenverblijven. Tussen de kern en de verschillende schillen is een vloeiende verkeersruimte ontworpen met een hoge verblijfskwaliteit. Verderop ligt het dagverblijf van circa 150 m² voorzien van keuken en zorgbadkamer als separaat gebouw.

  Beide gebouwen bestaan uit een bouwlaag die verweven is met de landschappelijke omgeving waarin slowcare tot zijn recht komt. Overdekte buitenruimtes vormen hoog kwalitatieve overgangsruimtes tussen buiten en binnen en benadrukken de verbondenheid met de natuur.

  Van het ruimtelijk concept, gericht op de elementen: aarde, lucht, water en vuur en appellerend aan de primaire zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven gaat een helende werking uit. Het flexibele concept is duurzaam en slim ontworpen en inpasbaar op uiteenlopende (landelijke) locaties. Bestaande landschappelijke waarden van locaties worden ingepast in de situatie, gebouw en omgeving versmelten tot een geheel. Natuurlijke waterpartijen worden toegevoegd aan het landschap, Begroeide daken lopen naadloos ver in groene taluds, Daklichten voorzien van zonnecellen filteren het licht en markeren de kern van het woongebouw en buitenruimtes en (overdekte) terrassen maken integraal onderdeel uit van het landschapsplan.
   bottom of page