top of page
RWZI Westpoort, Amsterdam
 • RWZI Westpoort, Amsterdam

  RWZI Westpoort
  De rwzi Westpoort is gelegen in het westelijk havengebied van Amsterdam in een industriële omgeving. Het huidig hoofdgebouw op de rwzi Westpoort is een samengesteld gebouw van drie rechthoekige- en één cilindervormig bouwvolume, die onderling verbonden zijn door gangen. De bouwhoogtes variëren per bouwvolume.

  Bedrijfsgebouw
  Het gebouw is ontwikkeld in de jaren tachtig ten behoeve van een autonoom werkende rwzi, met een volledige personele bezetting. Na de invoering van zuiveringsregio's met centrale opkomstplaatsen voor de medewerkers, is de rwzi Westpoort in 2012 een onbemande installatie geworden. De bedrijfsvoering zoals besturing, bediening en onderhoud van de installatie, zijn hiermee gewijzigd. Hierdoor is het gebouw thans over gedimensioneerd. Vanwege efficiëntie en beperking van de onderhoudskosten moet het gebouw worden aangepast. In 2015 is het besluit genomen dat het gebouw op de rwzi Westpoort aangepast gaat worden aan de behoefte van Zuiveringsbeheer. Bij het nieuwe ontwerp, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen, deze zijn leidend bij de invulling van de toekomstige behoefte. 

  Onbemande Installatie
  Het vernieuwde bedrijfsgebouw is een comprimering en aanpassing van het bestaande gebouw op de rwzi Westpoort naar een functionele hedendaagse huisvesting. Dit conform de minimale eisen die aan een onbemande installatie gesteld worden. Het toekomstige gebouw moet primair functioneel en doelmatig zijn, waarbij er optimaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande voorzieningen. Alle overtollige ruimten moeten geamoveerd worden, nadat is vastgesteld dat deze niet noodzakelijkerwijs gehandhaafd moeten blijven om de constructie en de vorm.

  Hergebruik van materialen.

  Kozijnen uit andere bouwdelen zijn incl. glas in het ontwerp verwerkt.

  Het bestaande houten plafond is als gang wand bekleding hergebruikt.

  Daarnaast is het gebouw volledig aardgasvrij gemaakt. De aansluiting op het aardgasnet is opgeheven.
  Met de inzet van de 2740 zonnepanelen wordt er 740MWh/jaar opgewekt wordt, waarmee het bedrijfsgebouw voorziet in haar eigen warmte- en elektriciteitsbehoefte. De overige opgewekte zonne-energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet en gebruikt voor de overige installatieonderdelen van de RWZI.   

  • Details

   Opdrachtgever: Waternet

   aannemer : Mulckhuyse
   Ontwerp 2016
   Bouw 2018

  bottom of page