• RWZI Horstermeer, Nederhorst Den Berg

  De herbestemming van het bedrijfsgebouw biedt de mogelijkheid om het gebouw toekomstbestendig te maken voor de nieuwe functie als een kans om de duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw te verbeteren. In het kader van circulair bouwen willen we eerst onderzoeken of de bestaande constructie gehandhaafd kan blijven. Door de robuustheid van de constructie en de structuur van het gebouw kunnen en willen we niet gelijk overgaan tot simpelweg slopen. Het uitgangspunt is om in en om de bestaande constructieve structuur een nieuw gebouw te ontwerpen. Er zal strategisch gesloopt en verbouwd worden om recht te doen aan de geformuleerde doelstellingen. Hierdoor wordt het budget minder voor sloopkosten aangewend en meer aan het gebouw. 
  De architectonische ambitie is om het bedrijfsgebouw het gezicht te laten zijn van de modernisering die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, en nog plaatsvindt met betrekking tot de RWZI Horstermeer. Het bedrijfsgebouw zal een uitstraling krijgen die de duurzaamheidsambities van Waternet representeert.
  • RWZI Horstermeer

   Opdrachtgever: Waternet  Aannemer: H.M. van Scheppingen

   De opgave op de RWZI Horstermeer behelst:
   Het vernieuwen van het bedrijfsgebouw en de nieuwbouw van een werkplaats.

   Ontwerp: 2017
   Bouw: 2018-2019

  BUROBEB    stedenbouw  |  architectuur  |  interieur  |  westerdoksdijk 603 B  |  1013 BX amsterdam  |  020 489 00 90  |  info@burobeb.nl  

  • facebook
  • Twitter Round
  • LinkedIn Black Round
  • Pinterest Black Round