top of page
RWZI Horstermeer, Nederhorst Den Berg
 • RWZI Horstermeer, Nederhorst Den Berg

  De afdeling Zuiveringsbeheer is binnen Waternet verantwoordelijk voor het zuiveren en transporteren van afvalwater in het gehele verzorgingsgebied van het Waterschap Amstel, Gooi- en Vecht. De RWZI Horstermeer is als opkomstplaats/hoofdlocatie aangewezen voor de circa 26 medewerkers die in dit gebied werkzaam zijn. Dit betekent dat de medewerkers met een centrale functie of administratieve taak op de hoofdlocatie worden gehuisvest en dat de regio medewerkers met een technisch uitvoerende taak de hoofdlocatie als opkomstplaats hebben en vervolgens de buitendienst in gaan. Als gevolg hiervan moet het bestaande bedrijfsgebouw worden herbestemd, waarbij rekening gehouden moet worden met de beperkingen van het gebouw zelf en met de wensen van de gebruikers.

  De transformatie en herbestemming van het bedrijfsgebouw biedt de mogelijkheid om het gebouw toekomstbestendig te maken voor de nieuwe functie en als een kans om de duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw te verbeteren. In het kader van circulair bouwen is gekozen om de bestaande constructie te handhaven. Het uitgangspunt is om in en om de bestaande constructieve structuur een nieuw gebouw te ontwerpen. Tevens moet er bij het nieuwe ontwerp rekening gehouden worden met een eventuele toekomstige uitbreiding van het gebouw na 2025. De architectonische ambitie is om het bedrijfsgebouw te laten aansluiten bij de functie en uitstraling van de zuivering. Er is gekozen voor een naturel aluminium gevelmateriaal refererend aan de high-tech rvs installaties op de zuivering. Rondom de zuivering zijn zonneweiden gerealiseerd waardoor de zuivering energie neutraal functioneert.

   

  • RWZI Horstermeer

   De opgave op de RWZI Horstermeer behelst:

   Het vernieuwen van het bedrijfsgebouw en de nieuwbouw van een werkplaats.

   Opdrachtgever: Waternet 

   Aannemer: H.M. van Scheppingen

   Ontwerp:      2017
   Oplevering: 2019

  bottom of page