top of page
Poeloever, Amstelveen
 • Poeloever, Amstelveen

  Maken van een stedenbouwkundige visie op de herontwikkeling van de Poeloevers in Amstelveen. Deze stedenbouwkundige visie bouwt voort op het locatieonderzoek Cobra-9 waarin kansrijke intensiveringlocaties langs de A-9 wordt onderzocht.

  De poeloevers die in deze visie aan bod komen zijn de noordelijke poeloever gelegen tussen het Oude Dorp en het Amsterdamse Bos en de oostelijke poeloever gelegen tussen het Oude Dorp en Bovenkerk. In de oksel waar het huidige raadhuis is gelegen komen deze oevers te samen.
  De poel, als oase van rust en ruimte ligt aan de noord– en oostzijde verscholen achter de bebouwde kom van Amstelveen. Daar waar vanuit de bebouwde omgeving een adembenemend panorama op de Poel geboden kan worden blokkeert het huidige raadhuis het uitzicht. Door het toch al excentrisch gelegen raadhuis op termijn te verhuizen naar het nieuwe stadshart of een locatie op het dek boven de A-9 ontstaat een nieuwe kans en kwaliteit voor het Oude Dorp in Amstelveen.
  Met de oude verkaveling– en slotenstructuur van Amstelveen als onderlegger is een nieuwe stedenbouwkundige visie ontwikkeld waarbij het raadhuis is verhuisd naar elders.
  De noordelijke poeloever wordt in deze visie ontwikkeld als een groengebied waarin op extensieve manier gewoond kan worden. Parallel aan de slotenstructuur zijn woonlandschappen ontworpen die profiteren van hun ligging in het groen. Direct aan en haaks op de poeloever bestaat de bebouwing uit woon- werkgebouwen op palen, daarachter omarmd door twee brede sloten is een lint van villa's geprojecteerd waarbij het groen van de private tuinen overgaat in het openbaar groen van de poeloever.
  De oostelijke poeloever wordt ingericht als stadstrand. Goed bereikbaar voor fietsverkeer en smalspoortreintje met halteplaats. Parkeerplaatsen zijn alleen in de nabijheid van het Oude Dorp gesitueerd. Naast strand zijn andere vormen van actief vermaak, joggen skaten surfen om en op de Poel, op zijn plaats in deze recreatief ingerichte groenoever.
  • Details

   Project Poeloever Amstelveen

   OpdrachtgeverBouwfonds Ontwikkeling
   Data Ontwerp: 2004
  bottom of page