top of page
Kindcentrum 'De Regenboog' , De Bilt
 • Kindcentrum 'De Regenboog' , De Bilt

  Kindcentrum ‘De Regenboog’  
  Architectonische uitwerking en stedenbouwkundige inpassing
  Het plangebied waarbinnen het gebouw dient te worden gerealiseerd is vastgelegd. van voorzieningen in de omgeving zijn hierin aangegeven. De opgave voor Kindcentrum de Regenboog vereist een zorgvuldige inpassing binnen de gestelde ruimtelijke kaders.
  Gezien de beperkte ruimte van het plangebied, is vanuit de planvisie gekozen de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Hiertoe is de bebouwing aan de zijde van de Buys Ballotweg exact op de bouwgrens geplaatst. Aan de Cirrusweg is de bebouwingslijn van het nieuw te bouwen kinderdagverblijf opgepakt. Stedenbouwkundig is bewust gekozen voor een bebouwing in maximaal twee lagen met licht hellende daken. Deze schaal van bebouwing sluit aan op zijn omgeving en is ruimtelijk mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Uit ervaring weten we dat een bebouwing van niet meer dan twee lagen ook onderwijs technisch de voorkeur heeft.
  De beeldbepalende kastanjebomen omkaderen de buitenrand van het Kindcentrum. De groepsruimtes bevinden zich zo veel mogelijk aan de buitenranden van het plangebied. In het midden is de centrale aula met algemene voorzieningen geplaatst. Hier ontstaat een logische koppeling met de centraal gelegen schoolpleinen en de bestaande groene ruimte, met Cruyff Court en speelvoorzieningen, in het verlengde van de schoolpleinen. Deze planopzet geeft invulling aan de campus-gedachte, waarin ook het naastliggende nieuw te realiseren kinderdagverblijf onderdeel wordt van de campus. In de nu voorgestelde opzet behoort een functionele koppeling met het kinderdagverblijf tot de mogelijkheden.
  In de uitwerking van het ontwerp is vooral in gebruik en uitstraling gezocht naar eenheid en samenhang van omgeving, campus en bijbehorende schoolpleinen. Het Kindcentrum voegt zich in zijn groene omgeving. Het ontwerp is herkenbaar in zijn omgeving.
  • Details

   Architectenselectie voor een Kindcentrum met gymzaal.
   Opdrachtgever Gemeente De Bilt
   Ontwerpteam BUROBEB/ Ronald van Hek
   dd 2013

   School, peutergroep en BSO
   Ca. 1.625 m2
   Gymzaal
   Ca. 545 m2
   Totaal
   Ca. 2.170 m2

  bottom of page