top of page
Julianalaan, De Bilt
 • Julianalaan, De Bilt

  opgave
  Het maken van een stedenbouwkundig ontwerp op basis van een globaal programma voor de locatie ingeklemd tussen het winkelcentrum de Kwinkelier en de Julianaschool te Bilthoven, gemeente De Bilt. Op deze locatie zal grenzend aan de Julianaschool ruimte moeten worden gereserveerd voor een nieuwe kerk met kinderdagverblijf, vergaderzalen en een bovenwoning. Grenzend aan de vernieuwde Kwinkelier zal op een plint met commerciële ruimten appartementen verrijzen. Uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd. In de ruimtelijke visie worden beide locaties als een integrale ruimtelijke ontwikkeling beschouwd.

  ontwerp
  Aan de Julianalaan neemt de nieuwe bebouwing enerzijds de bestaande rooilijn van de naastliggende uitbouw op en anderzijds de bestaande rooilijn van de Julianaschool. Door deze situering wordt het profiel aan de Julianalaan verbreed en kunnen de bestaande kastanjebomen worden gehandhaafd in een groen in te richten voorgebied. Naar analogie van de uitgeschoven gymzaal bij de Julianaschool worden de nieuwe gebouwen eveneens geleed door een eigenzinnig volume aan de Julianalaan. Aan de Spreeuwlaan is gekozen voor een setting waarbij het profiel van de Spreeuwlaan trapsgewijs versmalt en leidt naar de entree tot de Kwinkelier. De nieuwe bebouwing van zowel de kerk als het appartementencomplex is eveneens naar analogie van de school alzijdig georiënteerd. De nieuwe bebouwing sluit in hoogte aan op de bestaande school en vormt daarmee ook in hoogte de overgang van de kleinschalige bebouwing aan de Julianalaan naar de hoogbouw aan de Spreeuwlaan. De locatie wordt ontsloten vanaf de Spreeuwlaan. Doorgaand verkeer over de Spreeuwlaan wordt vermeden. Het laden en lossen tbv de commerciële ruimte vindt plaats pal naast de Kwinkelier met een doorsteek naar de Julianalaan.

  • Details

   visie kerklocatie Julianalaan, Gemeente De Bilt

   opdrachtgever: Gemeente de Bilt

   data
   Ontwerp: 2010

   plangebied
   circa 5000 m²
  bottom of page