top of page
Herbestemming Klooster, Roosendaal
 • Herbestemming Klooster, Roosendaal

  Het klooster van de Franciscanessen van Charitas ligt centraal in de gemeente Roosendaal. Deze ligging, dicht bij centrumvoorzieningen en dicht bij het centraal station van Roosendaal maakt de locatie zeer geschikt voor allerlei vormen van wonen. Dat de locatie deel uitmaakt van een groene oase, omringd door woonbuurten maakt het vestigingsklimaat voor wonen nog aantrekkelijker. Het concept dat ten grondslag ligt aan de herontwikkeling van het klooster Franciscanessen van Caritas berust op drie pijlers.

   

  Samenleven, delen en zorgen, Hergebruik en duurzaamheid, Natuur inclusief.

   

  Het samenleven, delen en er voor elkaar zijn is uitgangspunt bij de herontwikkeling van het klooster Franciscanessen van Charitas aan de Waterstraat in Roosendaal. Samenleven en delen zal in de herontwikkeling van het klooster naar wens op verschillende manieren worden gefaciliteerd. Naast samenwonen en samenwerken zal het voor elkaar zorgen en het samenzijn speerpunten vormen in de ontwikkeling van zowel de bebouwde als de groene ruimte.

  Het duurzaam hergebruik van bestaande structuren, ruimten en materialen is het tweede speerpunt in de herontwikkeling van het klooster. Zowel het park als het oorspronkelijke klooster aan de Waterstraat nodigen uit om te worden hergebruikt. Juist de kenmerkende opzet van het kloosterleven leent zich voor een nieuwe vorm van samenleven dat voortbouwt op de bestaande waarden. Spaarzaamheid, duurzaamheid en hergebruik in de leer van Franciscus voert hierbij de boventoon. De zorg voor alles wat leeft in de leer van Franciscus ligt ten grondslag aan het natuur inclusief inrichten en bouwen. De zorg voor flora en fauna is dan ook het  derde speerpunt in de herontwikkeling van het klooster Franciscanessen van Charitas. Het park met zijn bestaande groenwaarden geeft aanleiding om het uitgangspunt van natuur inclusief bouwen echt op de kaart te zetten. De overgang van natuur naar cultuur, van park naar bebouwing zal een zachte en groene overgang moeten zijn waarin de natuur kan groeien, gedijen en nestelen.

  Het Burgemeester Coenenpark aan de Parklaan is een langgerekt park dat werd aangelegd van 1932–1934 naar plannen van Jan Bijhouwer. In dit park werden geometrische en landschapsarchitectuur gecombineerd. Rond 1970 zijn de zusters Franciscanessen verhuisd naar het nieuwe moederhuis aan de Waterstraat 65. Architect van het nieuwe moederhuis was Oomen uit Oosterhout. Het oorspronkelijke moederhuis van de Franciscanessen van Charitas beschikt over een heldere structuur. Het klooster is opgebouwd uit een rationeel betonnen skelet van kolommen, balken en vloeren. Ter plaatse van bijzondere ruimten zoals de kapellen maar ook bij de rondgang om de binnenhof is deze sterke structuur verbijzonderd. Dit sterke samenhangend bouwensemble nodigt uit om te worden hergebruikt voor samen leven delen en zorgen.

  De herontwikkeling van het klooster aan de Waterstraat  biedt een uitgelezen kans om de al aanwezige natuurwaarden te verstevigen en door te zetten naar de her– en nieuw te ontwikkelen bebouwing. Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens, dier en plant te maken moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van bebouwing en (semi-) openbare ruimte. Natuur inclusief bouwen in de geest van Franciscus is dan ook randvoorwaarde voor deze herontwikkeling.

   

  Opdrachtgever: KAURI RED

  Stadium: Haalbaarheidsstudie 

   

   

   bottom of page