top of page
Herontwikkelingslocatie, Epe
 • Herontwikkelingslocatie, Epe

  Met de verplaatsing van een bouwcentrum uit het centrum naar de rand van Epe ontstaat een goede kans om de entree van het dorp aan te pakken. Het clusteren van meerdere bouwmarkten met kleinschalige, bouwverwante ondernemingen geven het oude industriegebied aan de Kweekweg een nieuwe impuls. In dit stedenbouwkundig ontwerp wordt de nieuwe entree van Epe in varianten geschetst en vormgegeven. 
  De Kweekweg ligt aan de rand van het dorp. Vanaf de Oenerweg komt men Epe binnenrijden. Het karakter van deze entree van het dorp is landschappelijk. Nu geeft het bestaande bedrijventerrein het geheel een rommelige aanblik.
  De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn als volgt geformuleerd:
  Het maken van een tweede entree van Epe.
  Het behouden en versterken van het landschappelijk karakter ter plaatse van de Kweekweg, onder anderen door het behoud van de bestaande waterloop en wandelroute.
  Het ontwerpen van een coulisselandschap; ‘groene kamers’ ingekaderd door bosschages visueel met elkaar verbonden.
  Het plannen van een wegenstructuur die voortkomt uit de landschappelijke lijnen. Nieuwe wegen moeten met hun profiel aansluiten op het reeds bestaande wegennet.
  Het situeren van nieuwe bedrijfsgebouwen in een groene setting. Er mogen geen ongewenste ‘achterkanten’ ontstaan. Het toegankelijk maken van het gebied, ook na sluitingstijd.
  De stedenbouwkundige visie heeft 3 modellen gegenereerd; een driehoeksvariant, een lineaire variant en een variant met een verdiepte parkeergarage. De varianten zijn met elkaar vergeleken en gewogen. Op de locatie is in alle varianten een bouwmark ingepast van twee keer een standaardmodule met een BVO van 3778 m². Het parkeren is georganiseerd volgens de norm van 1,8 parkeerplaats per 100m². Dit komt neer op circa 200 parkeerplaatsen. Laden /lossen mag geen hinder opleveren en is logistiek logisch in het geheel opgenomen. “Restruimte” is gereserveerd ten behoeve van een bouwkavel voor een bouwverwante onderneming.
  • Details

   OpdrachtgeverGemeente Epe
   Advies Oranjewoud
   Data 2007/2008
   BVO 2 x 3778 m²
  bottom of page