top of page
Haalbaarheidsstudie AZC, Maastricht
 • Haalbaarheidsstudie AZC, Maastricht

  Vanaf september 2014 is er een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden op de locatie François de Vetestraat 4 – 6. Meerdere vormen van nieuwbouw en restauratie van het gemeentelijk monument, het voormalige PLEM gebouw, zijn onderzocht.
  De voor deze studie in de arm genomen architect, BUROBEB, heeft met Stedenbouw en Welstand meerder opties verkend en deze zijn getoetst op alle aspecten van stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, huisvestingsaspecten zoals kwaliteit
  voor de bewoners, beheersbaarheid, exploitatie en bouwkosten.
  Met de gemeente is afgesproken dat er op basis van drie varianten vervolg wordt gegeven aan dit proces.
  Model 1 : Toren. Model 2: Courtyard. Model 3: Hof.
  De voorkeursvariant van het COA en stedenbouw is de hof met woningen, deze is in het gebruik en voor wat betreft de bouwkosten het meest gunstig. Ook het terrein wordt het best benut door een besloten en een open buitenruimte te creëren.

  Het bestaande gemeentelijk monument aan de François de Vetestraat 4 – 6 wordt gerenoveerd en opnieuw ingedeeld, hierdoor komt het aantal plekken in de bestaande bouw op 336, samen met 288 plekken in de nieuwbouw zal dit AZC beschikken over 624 plekken.
  • Details


   Opdracht Haalbaarheidsstudie AZC met 624 plekken te Maastricht
   OpdrachtgeverCOA
   DD2014
  bottom of page