top of page
Daklantaarn, Heemraadssingel, Rotterdam
 • Daklantaarn, Heemraadssingel, Rotterdam

  De monumentale woning waarvoor een dak ‘lantaarn’ is ontworpen is gesitueerd op een prominente hoeklocatie. De Robert Fruinstraat staat onder een duidelijke hoekverdraaiing op de Heemraadssingel. Daar waar de tussenpanden aan de Heemraadssingel een prominente voorkant hebben ten opzichte van een soberdere achterkant kent het hoekpand zowel een prominente voorgevel als een pronkende zijgevel.

  Het markante torentje vormt het fraai vormgegeven scharnierpunt tussen beide gevels. De kern van de dakopbouw kent in zijn plattegrond een logische constructieve opbouw die voortbouwt op de draagmuren van het pand loodrecht op de Heemraadssingel. De voor- en zijgevel, die als schil om de dakopbouw zijn opgespannen , nemen daarentegen de specifieke richting van de Robert Fruinstraat op en geven daarmee uitdrukking aan de kenmerkende straathoek. De dakopbouw is terughoudend op het dak geplaatst met ruime afstand tot voor– en zijgevel van het bestaande hoekpand. De dakopbouw krijgt door de opgespannen gevel in massa, vorm en richting een eigen karakter dat is toegespitst op de hoeklocatie.

  De gevelschilden aan de Heemraadssingel en Robert Fruinstraat nemen de hellingshoek op van de dakschilden van het bestaande pand. Het hekwerk, dat de buitenruimte tussen kern en schil afbakent, is in de lijn van de gevelschilden geplaatst. Tussen kern en schil ontstaat een overhoekse buitenruimte die begrensd wordt door een hekwerk dat in de hellingshoek van de schil wordt geplaatst. De overhoekse raampartij vormt een snede in de schil die op terughoudende wijze de bijzondere ligging van het hoekpand accentueert. De gevelschilden hebben eenzelfde hellingshoek als de onderliggende dakschilden van het bestaande pand.

   

  • Project: Daklantaarn Rotterdam

   Opdrachtgever: Particulier

   Ontwerp: 2019

   Oplevering: 2020

   Aannemer: Aannemingsbedrijf Lagendijk BV, Streefkerk

  bottom of page