top of page
CobrA-9, Amstelveen
 • CobrA-9, Amstelveen

  opgave
  Een ruimtelijke analyse van de A-9 corridor leidt tot een stedenbouwkundig concept waarin, door middel van verdichting, intensivering, functieverandering en dubbel grondgebruik, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken aan de A-9 worden geprojecteerd.

  concept
  In het planconcept verrijzen in het oosten, op de overgang naar het Groengebied Amstelland, kantoortorens aan de A-9 en wordt in het westen, in het verdiept gelegen deel op de overgang naar het Amsterdamse Bos, de A-9 overbouwd.
  Tussen deze kop en staart vormen een aantal stedenbouwkundige linten het lijf van de CobrA-9 slang. Het parallel aan elkaar gelegen groen-, kunst-, werk- en dijklint is zowel een logische voortzetting als een herstel van de bestaande ruimtelijke structuur. De geluidsschermen worden in het planconcept getransformeerd naar transparante kunstschermen voorzien van Cobra-motieven. Het planconcept vormt de leidraad bij de verdere stedenbouwkundige uitwerking van de verschillende verdichtingslocaties: KNSF, Klaverblad, KKC, Dek, Noordoever en Zuidoever. Mogelijke stedenbouwkundige invullingen, met verschillende ontwikkelingsscenario's, zijn geschetst in de stedenbouwkundige visie voor CobrA-9.
  • Details

   CobrA-9, verdichtingslocaties langs de A-9, Amstelveen

   opdrachtgever: Bouwfonds Vastgoedontwikkeling
   adviseur: Oranjewoud

   data
   stedenbouwkundig concept1998
   schetsontwerpen verdichtingslocaties1999
  bottom of page