top of page
Buys Ballortweg, De Bilt
 • Buys Ballortweg, De Bilt

  opgave
  Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Buys Ballotweg en omgeving en om verschillende plannen een plek te geven in het plangebied wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld. De samenhang tussen en de plek van deze plannen komt in deze visie tot uitdrukking.

  ontwerp
  De stedenbouwkundige visie kent een voorkeursvariant die een antwoord geeft op de stedenbouwkundige ontwikkelingen op korte en middenlange termijn. Er is samen met de participanten een keuze gemaakt om alleen aan de noordzijde van het court te bebouwen. Deze bebouwing gaat uit van dubbel grondgebruik door gymzaal en opvang boven elkaar te situeren. Ook is er sprake van een intensief en meervoudig gebruik van de buitenruimte.
  Er wordt voorzien in de nieuwbouw van een kinderdagverblijf op het court, de aanleg van een Cruijff Court, de verplaatsing van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf, de herontwikkeling aan de aangrenzende Eurusweg en op termijn vernieuwbouw van de basisschool. Het openbaar gebied en het park worden opnieuw ingericht. Verkeerstructuren en parkeerplaatsen maken een belangrijk onderdeel uit van de herinrichting van de openbare ruimte.
  • Details

   Stedenbouwkundig plan Buys Ballotweg, De Bilt

   opdrachtgever Gemeente de Bilt

   data
   Visie 2008

   plangebied
   2 ha
  bottom of page