top of page
Boostergemaal-West, Rembrandtpark Amsterdam
 • Boostergemaal-West, Rembrandtpark Amsterdam

  opgave
  Een booster rioolgemaal is een pompstation voor het doorspuien van rioolwater. In het hoofdstedelijke rioleringssysteem zijn enkele boostergemalen nodig om het rioolwater naar de nieuwe rioolwaterzuivering te stuwen. Een gebouw voor het boosterriool gemaal is in eerste plaats een nutsvoorziening waarin een technische installatie moet worden ondergebracht. De situering van het boostergemaal-West in de openbare ruimte vraagt om een zorgvuldige inpassing en vormgeving.

  ontwerp
  De Postjesweg doorsnijdt het Rembrandtpark. Ter hoogte van de brug waar park, water en weg elkaar kruisen, is in het talud van deze brug het boostergemaal ontworpen. Waar in andere delen van de stad het boostergemaal zich bovengronds manifesteert is voor deze locatie specifiek gekozen voor volledige inpassing in de natuur. Slechts de entrees tot het gemaal en een zichtbalkon markeren de plek aan het park. Een curve van stijgende en dalende schanskorven zorgt voor de samenvloeiing van gemaal, talud en waterkant. De transparante hoofdentree slaat een wig tussen brug en talud. Hierdoor wordt de ondergrondse laag met de toegangsdeur tot de booster zichtbaar. Het dak van het gemaal dat op de zelfde hoogte ligt als het brugdek is ingericht als balkon met zicht over het park.
  • Details

   Boostergemaal-West, Rembrandtpark Amsterdam

   opdrachtgever: Waternet Amsterdam
   constructeur: Royal Haskoning
   aannemer: VOBI

   data
   ontwerp 2003,
   bouw 2004 - 2005

   inhoud
   5800 m³
  bottom of page