top of page
Bedrijventerrein Tonsel, Harderwijk
 • Bedrijventerrein Tonsel, Harderwijk

  opgave
  Op basis van een globaal bestemmingsplan moet voor het bedrijventerrein Tonsel een integraal stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Dit stedenbouwkundig plan moet gebaseerd zijn op een te maken Nota van Uitgangspunten en vergezeld gaan van een beeldkwaliteitplan.

  ontwerp
  De wegenstructuur maakt een rationele verkaveling mogelijk voor bedrijfskavels vanaf circa 2500 m². Brede infiltratiestroken voor regenwater zijn gekoppeld aan de hoofdwegenstructuur en liggen overwegend parallel aan de hoogtelijnen in het licht hellend gebied. Deze wadi's monden uit in een bermsloot langs de spoorweg die het overtollige water transporteert naar een infiltratieveld in de laagst gelegen noordwestelijke hoek van het plangebied. Behalve uit wadi's bestaat de groenstructuur uit bestaande waardevolle boomsingels en brede groene bermen. Het noordelijk deel van het plangebied kan in een vervolgfase eenvoudig aan de ontworpen stedenbouwkundige structuur worden gekoppeld.

  • Details

   Stedenbouwkundig plan Tonsel, Harderwijk

   opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

   data
   2004

   plangebied
   15,5 ha.
  bottom of page