top of page
Bedrijvenpark Larenstein, De Bilt
 • Bedrijvenpark Larenstein, De Bilt

  opgave
  De ontwikkeling van het bedrijvenpark Larenstein heeft tot doel de bebouwde kom in de gemeente De Bilt te ontlasten van bedrijven die overlast veroorzaken voor de woonomgeving. Uitgangspunten voor het ontwerp van het bedrijvenpark Larenstein zijn: aantrekkelijk vestigingsalternatief voor lokale bedrijven, goede landschappelijke en milieuhygiënische inpassing, vestigingsmilieu met toekomstwaarde en intensief ruimtegebruik

  ontwerp
  Het stedenbouwkundig concept gaat uit van een sterk contrast tussen een functioneel ingericht binnenterrein en een publieksvriendelijk ingerichte buitenrand van het bedrijvenpark. Het stedenbouwkundig ontwerp kent twee clusters van bedrijven, een op het MOB-complex en een op het sportpark, die omringd worden door het groen casco. Aan de Groenekanseweg is een uitnodigend entreegebied ontworpen. In het groene casco zijn drie boskamers gesitueerd die ruimte bieden aan bijzondere bedrijfsbebouwing. Vanaf de entree aan de Groenekanseweg is rond de beide bedrijvenclusters de hoofdontsluitingsweg gesitueerd. Over de beide clusters wordt in de noord-zuidrichting een collectieve parkeerstraat in twee dan wel drie bouwlagen aangelegd. Door de rooilijn van de bedrijfsbebouwing consequent in de voorste perceelsgrens te situeren ontstaat een aaneenschakeling van gebouwen die de gebouwde erfafscheiding naar het openbare groen vormen.
  • Details

   Bedrijvenpark Larenstein, De Bilt

   opdrachtgever: Gemeente De Bilt
   adviseur: Oranjewoud

   data
   ontwerp: 2001 - 2002
   uitvoering: 2009 - 2010

   plangebied
   17,9 ha
  bottom of page