top of page
Bedrijfsgebouw Waternet, Ronde Venen
 • Bedrijfsgebouw Waternet, Ronde Venen


  Ontwerp van een bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein in Mijdrecht voor twee gebruikers die beiden onderWaternet vallen, Zuiveringsbeheer en Waterbeheer.
  Het gebouw is het entreegebouw tot de achterliggende rioolwaterzuivering. Een waterpartij die de functie van Waterbeheer symboliseert is onderdeel van het ontwerp. Het gebouw vormt de schakel tussen de rioolwaterzuivering en het duurzaam watersysteem.
  Een vloeiend spel van architectonische lijnen geeft een dynamische uitstraling aan het gebouw. Het gebouw ontleent zijn vorm en uitstraling aan de betekenis die (stromend) water in het water- en zuiveringsbeheer heeft. Het gebouw wordt in samenhang met de nieuwe toegang tot de zuivering ontworpen. Het lijnenspel van de houten oeverbeschoeiing loopt vloeiend over in de houten geveldelen van het gebouw. Het deels zichtbaar maken van constructie en installaties roept een directe affiniteit op met techniek en milieu. De vormentaal en materiaalkeuze geven het gebouw een eigentijdse en tegelijkertijd duurzame uitstraling. Het deels toepassen van een dubbele gevel garandeert voor de gebruiker een prettig binnenklimaat zonder geluidsoverlast en houdt
  directe zoninstraling op afstand. In het kader van duurzaam bouwen is gekozen om een compact en vrij indeelbaar gebouw in hout te ontwerpen. De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit gelamineerde houten portalen. Deze portalen overspannen de gehele breedte van het gebouw. Dit levert vrij indeelbare plattegronden op. Aan de noordzijde van het gebouw zijn de verschillende entrees gesitueerd. De werkplaatsen en magazijnen op de begane grond zijn extra hoog. Via de grote werkplaats, maar ook via de reguliere entree zijn de was- en omkleedruimten te betreden. De entree tot het kantorendeel is via een loopbrug bereikbaar.

  • Details

   Project Bedrijfsgebouw De Ronde Venen
   Opdrachtgever Waternet
   Adviseur Royal Haskoning
   Data Ontwerp: 2006, Bouw: 2008 (niet uigevoerd)
   BVO 3500 m²
  bottom of page