top of page
Almere Buiten
 • Almere Buiten

  Onderzoek, samen met marktpartijen, naar de herstructurering van het centrum van Almere Buiten. 

  Het centrum centrum van Almere Buiten is aan weerszijden van de spoorweg gelegen. Om tot een levendig centrum te komen is een logische routing door het centrum, een verbinding met Doemere, een inpassing van busbaan en spoorweg en een gemengd programma met winkels, parkeervoorzieningen, woningen en horeca gewenst..

  De bestaande stedenbouwkundige structuur is als onderlegger voor het nieuwe centrum nog wel herkenbaar. Aan de zuidzijde word het centrum in oostelijke richting uitgebreid met grootschalige detailhandel en wonen. Ten noorden van de spoorweg wordt het bestaande parkeerterrein ingebreid met winkelvoorzieningen, een bibliotheek, horeca en wonen. Het parkeren zal in twee lagen ondergronds plaatsvinden. In dit gebied wordt op twee manieren een logische verbinding met Doe-mere aangelegd. Bestaande bebouwing wordt zo nodig gesloopt of verbouwd.

  Het nieuwe centrum bestaat uit een aaneenschakeling van pleinen. Elk plein heeft zijn eigen karakter. De markt en het evenementenplein ten zuiden van de spoorweg, het horecaplein en zorgplein ten noorden van de spoorweg. Een logische en gesloten winkelroute verbindt de stedelijke ruimten. Door inbreiding, sloop, uitbreiding, en verbouw worden stedlijke ruimtes en routes afgebakend en wordt tegelijkertijd het programma versteend. Modern en stedelijk wonen nabij het station geeft het gebied een meerwaarde.
  • Details

   ProjectHerstructurering Centrum Almere Buiten
   OpdrachtgeverGemeente Almere
   Data2002
  bottom of page