top of page
Aan de Gouwe, Waddinxveen
 • Aan de Gouwe, Waddinxveen

  opgave
  Het maken van een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van woningbouw op de voormalige locatie van houthandel Alblas, gelegen aan de Gouwe te Waddinxveen. De locatie van circa 3,9 ha bestaat deels uit oude bedrijfsgebouwen die gesloopt zullen worden en deels uit weiland.

  ontwerp
  Het stedenbouwkundig concept is vertaald in een plan bestaande uit een hoger gelegen deel aan de Gouwe met een ontsluiting vanaf de Zuidkade en een lager gelegen deel ontsloten vanaf de naastliggende woonwijk. Op het ‘podium’ zijn woningen gesitueerd die enerzijds profiteren van het vrije uitzicht over de Gouwe en anderzijds met hun woonkwaliteit inspelen op de verhoogde ligging.
  Tussen het podium en het lager gelegen deel zijn twee hellende verbindingen voor langzaam verkeer opgenomen. In noodgevallen kunnen signaaldiensten gebruik maken van deze doorgang.
  Het lager gelegen deel van het plangebied wordt ontsloten middels een ringvormige ontsluitingweg. Vanaf deze weg worden alle woningen ontsloten voor autoverkeer. Groen met hagen omzoomde voortuinen vormen een vriendelijke overgang naar de veelal autovrije of autoluwe openbare ruimte.
  Dwars op de ontsluitingsweg is centraal in het plangebied een groenzone opgenomen. In de groene zone bevinden zich speelvoorzieningen.
  In de zuidwest hoek van het plangebied is een appartementengebouw opgenomen in de vorm van een hof. Het parkeren is onder het appartementengebouw gesitueerd. In de zuidelijke zone is de bestaande watergang aanzienlijk verbreed. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke vormgegeven overgang naar de bestaande woonwijk.
  • Details

   Visie voor voormalige locatie houthandel Alblas
   aan de Gouwe, Waddinxveen

   opdrachtgever: bouwfonds ontwikkeling

   stedebouwkundig plan 2009

   plangebied totaal 3.9 ha
  bottom of page