Transformatie PLEM gebouw, Maastricht
 • Transformatie PLEM gebouw, Maastricht

  Stedenbouwkundige ligging:
  Het voormalige PLEM gebouw is noord-zuid georiënteerd en ligt in een groenzone langs de Maas, nabij de Noorderbrug. Samen met de nieuwbouw van vijf woonblokken op de voormalige parkeerplaats is in stedenbouwkundige samenhang een carré-vorm ontworpen. Hierdoor ontstaat een woonhof waarin zoveel mogelijk bestaande bomen behouden zijn gebleven. Het woonhof  -PLEM gebouw en nieuwbouw- gaat huisvesting bieden aan 650 bewoners.

  Uiterlijke verschijningsvorm:

  Het PLEM Gebouw is in 1964 ontworpen door architect Swinkels voor de Provinciale Limburgse Elektriciteit maatschappij. Ontworpen volgens de principes van het Nieuwe Bouwen is het in 1967 opgeleverd. Het is een gebouw van vijf verdiepingen, een souterrain en een dakopbouw. Het gebouw heeft een verbijzondering gekregen door de bovenste verdieping aan de zuidzijde op te tillen: het licht hellende dak van de feest zaal. Het gebouw bestaat uit een gestorte betonconstructie met een vrijstaande kolommenstructuur en glazen gevels. De betonnen vloeren steken buiten de glazen gevelwanden uit als glazenwasser balkons en fungeren als passieve zonwering. Vanwege deze doorgaande balkons krijgt het gebouw een sterk horizontaal karakter. Alleen ter plaatse van de trappenhuizen en het laboratorium zijn de gevelwanden voorzien van verticale betonnen lamellen. Dwars op en verbonden aan het hoofdgebouw staat een een-laags werkplaatsgebouw met zaagtanddaken.

  Functie:
  Het PLEM gebouw, samen met de nieuwbouw  zal tot 2037 als vaste opvanglocatie voor asielzoekers in de Limburgse hoofdstad fungeren. De bewoners van het AZC worden deels gehuisvest in het voormalige PLEM gebouw en deels in de nieuwbouw. In het PLEM gebouw komen 45 wooneenheden (appartementen voor 6 tot 8 bewoners) en daarnaast gemeenschappelijke ruimten zoals was- en droogruimten, kantoren, leslokalen, dokterspost en een recreatieruimte. In het werkplaatsgebouw komen de activiteitenruimten.

  Bijzondere eigenschappen:

  Transformatie van werkgebouw naar woongebouw.

  Uitgangspunt voor het transformatie ontwerp was om het oorspronkelijke karakter van het PLEM gebouw, een gemeentelijk monument, zo min mogelijk aan te tasten en de huidige verrommeling in en aan de gevels te vermijden na restauratie. Voor de renovatie en transformatie is het PLEM gebouw vrijwel helemaal gestript en van asbest onderdelen ontdaan. Helaas waren de bestaande aluminiumkozijnen voorzien van asbest houdende kit en konden zodoende niet behouden blijven. Omdat het gebouw een modern monument is, zijn alle nieuwe invullingen in principe weer demontabel. In verband met eventuele toekomstige indelingswijzigingen zijn de verdiepingen opnieuw ingedeeld met metalstud binnenwanden. en voorzien van nieuwe metalen kozijnen met zonwerend glas. Verder zijn er zo veel mogelijk bestaande afwerkingen en details in het gebouw bewaard of opnieuw aangebracht, zoals de metselwerk kopgevels, natuursteenvloeren en -trappenhuizen, houten wanden in de recreatieruimte, houten binnen en -buitenplafonds en de travertin wanden bij de lifthallen. De nieuw ontworpen gangzones zijn gebruikt voor de horizontale en verticale installatiekanalen. Door hiervoor deze zone ten volle te benutten zijn de bestaande gestorte betonvloeren met de houten-planken-bekisting-structuur in de appartementen aan de onderzijde als hoge plafonds waarneembaar.

  De betonnen buitengevels zijn voorzien van geïsoleerd gevelstucwerk. Het gehele gebouw is in de oorspronkelijke lichtgrijze kleur teruggebracht. De nieuwe verdiepingshoge en kantoor brede glazen gevelpuien, aangebracht in de betonnen gevel structuur refereren aan de oorspronkelijke puien met een compositie van stijlen, dorpels en te openen ramen. Ondanks dat er nu om de 1.80 meter of 3.60 meter een binnenwand aansluit op het buitengevelkozijn. Ten behoeve van de aansluiting van een binnenwand op het buitengevelkozijn is een speciaal verdieping hoog antracietkleurig stalen wand-aansluitprofiel ontworpen met de vereiste geluidwerende en brandwerende kwaliteit. In het gevelbeeld zijn daardoor de wandaansluitingen op de tussenstijlen van de buitenkozijnen niet waarneembaar.

   

  Zie ook BUROBEB.nl / Projecten / Interieur / AZC Maastricht

   

  • Transformatie PLEM gebouw, Maastricht

   Opdrachtgever: COA, Den Haag

   Opdracht: Huisvesting voor 650 asielzoekers in het PLEM gebouw

   en in nieuwbouwwoningen op het voormalig parkeerterrein.

   Aannemer: BAM Eindhoven/Maastricht

   Start bouw: Begin 2019

   Oplevering:  2020