top of page
Schoollocatie, Heerhugowaard
 • Schoollocatie, Heerhugowaard

   

  Inpassing van een nieuwe compacte school met omringende woonbebouwing op de locatie van een bestaand scholencomplex. Op de locatie van het huidige verouderde scholencomplex in het kleinschalige oude centrum van Heerhugowaard moet de nieuwe school met omringende bebouwing worden ingepast. Het plangebied is circa 1 ha groot.

  De stedenbouwkundige inpassing van de school en de aangrenzende nieuwe woningbouw is in samenhang met de bestaande bebouwing als vanzelfsprekend verankerd in zijn omgeving. De compacte school met de benodigde speelplaatsen ligt als aparte cluster aan een buurtparkje veilig binnen de locatie. De omringende woningen zijn of naar datzelfde parkje of op de omliggende doorgaande wegen gericht. Speelplaatsen en buitenruimten van woningen zijn op de zon gericht met een vrij uitzicht. Tussen school en woningen zijn schoolwoningen geprojecteerd die een wisseling van functie herbergen. Inbreiding middels gepaste stapeling geven het gebied levendigheid en allure. De reeds aanwezige groenstructuur is in het plan opgerekt. Het park met waterloop aan de zuidzijde van de locatie blijft onaangetast. De bestaande verkeerstructuur voorziet in de bereikbaarheid van school en woningen. Parkeerplaatsen, gescheiden voor school en woningen, zijn direct bereikbaar vanaf de omringende wegen. De parkeerplaatsen liggen verscholen achter en tussen de nieuwe woonbebouwing. Autoverkeer is gescheiden van fiets– en voetverkeer. Voor de school is een 'kiss and ride' strook ontworpen langs de doorgaande weg. Aan de omringende wegen, daar waar de ruimte het toelaat, is de woonbebouwing forser van maat. De meer interne bebouwing is juist laag in aansluiting op de erachter gelegen villabebouwing. De bebouwing vormt een nagenoeg aaneengesloten stedenbouwkundige entiteit in de gebouwde omgeving. In de architectuur is een hedendaagse aansluiting gezocht met de omliggende bebouwing. In de omgeving aanwezige vormen en materialen worden op eigentijdse manier ingezet om de nieuwbouw vertrouwd te maken met zijn bestaande de omgeving. Typische vormelementen zoals de grote schoolramen zijn ook opgepakt in de vormgeving van de woningbouw.

   

  Ontwikkeling locatie Pater Jan Smit school, Heerhugowaard

  Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf

  Ontwerp: Basisschool 2000 m2 Woningen 5600 m2

   

   bottom of page