top of page
Bioscoop, winkels en woningen , Hilversum
 • Bioscoop, winkels en woningen , Hilversum

  Door het verleggen van de oprit naar het winkelcentrum Hilvershof ontstaan er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden worden op basis van de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan zowel in kwalitatieve zin als in kwantitatieve zin stedenbouwkundig verkend.
  Het studiegebied Veerstraat - Herenstraat - Groest ligt in het overgangsgebied tussen Stadshart en veranderend Dorp. Het
  nieuwe door de gemeente Hilversum bepaalde tracé voor de oprit is uitgangspunt.
  Het stedenbouwkundig concept voor herontwikkeling is gebaseerd op: aanhelen langsbebouwing Veerstraat, koppeling van openbare ruimten aan weerszijden van de oprit, 'horecabi'-plein (hotel, restaurant, café, bioscoop) met gunstige bezonning aan de Herenstraat, voortzetting dwarsbebouwing Groest over de oprit, voortzetting dwarsbebouwing Herenstraat boven een voorzieningenplint met parkeerdek.
  Wil het gebied tot ontwikkeling komen zullen twee panden gesloopt moeten worden. De monumentale tapijtfabriek blijft behouden en geeft het gebied een bijzondere belevingskwaliteit. Aan de Veerstraat is een rijtje van vijf eengezinswoningen gesitueerd met parkeren op een gemeenschappelijk achtererf. Dwars op de Groest is gedeeltelijk over de nieuwe oprit een woongebouw gesitueerd dat, conform het bestemmingsplan in hoogte oploopt van 4 naar 6 lagen. Dwars op de Herenstraat is een bouwvolume opgenomen waarin een bioscoop, eventueel in combinatie met woningen, is gesitueerd. Dit bouwvolume bestaat uit 8 bouwlagen op de kop aan de Herenstraat en gaat over naar 6 lagen in het achtergelegen bouwdeel. In de plint van dit gebouw zijn 'horecabi'-voorzieningen opgenomen. Op deze plint van voorzieningen is een parkeerdek gesitueer dat bereikbaar is vanaf de nieuwe oprit naar de Hilvershof.
  • Details

   Inbreidingslocatie Bioscoop, winkels en woningen, Hilversum

   opdrachtgever PARDAAN advies bv
   data Ontwerp: 2004
   plangebied 0,6 ha
   BVO 7.000 m²  bottom of page